Serwis Komputerowy mTECH® | Regulamin

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH FIRMY MTECH

1. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.

2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas czynności serwisowych, w związku z czym zaleca się sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD.

4. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie, np. w skutek oczekiwania na niezbędne części itd.

5. Wymagane jest aby oddawany do serwisu sprzęt był kompletny (laptop zawsze z zasilaczem i w miarę możliwości z dyskiem, brak dysku może wydłużyć procedury testów)

6. Koszty transportu w obie strony pokrywa zlecający usługę, w przypadku reklamacji uzasadnionej „MTECH” pokrywa koszty transportu w obydwie strony. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty transportu pokrywa zleceniodawca zgodnie z cennikiem usług. Przed wysyłka sprzętu na reklamację zalecamy kontakt telefoniczny.

7. Serwis udziela gwarancji na naprawiane lub wymieniane podzespoły.

8. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie, w przypadku gdy odbiór nie nastąpi po okresie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, wydanie sprzętu nastąpi po uregulowaniu opłaty magazynowej.

9. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jest to zarazem umowa, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

10. Koszt koszt diagnostyki i testowania wynosi do 30zł + VAT – opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy, braku możliwości wykonania lub nie stwierdzenia usterki. Na życzenie klienta wykonujemy bezpłatną wycenę która nie zawiera szczegółowego opisu usterki a jedynie orientacyjne koszta naprawy które mogą ulec zmianie.

11. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.

12. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W przypadku odmowy realizacji usługi, serwis nie pobiera żadnych opłat.

13. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od firmy MTECH.

14. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom.

15. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych w MTECH

16. Firma MTECH nie ponosi Odpowiedzialności prawnej ani cywilnej za utratę dóbr osobistych i majątkowych z tytułu naprawy sprzętu komputerowego, lub wydłużonego czasu naprawy.